Medlemskap

Medlemsavgifter

Nuvarande medlemsavgifter är följande:

100 kr för passiv medlem
150 kr för aktiv medlem
100 kr för aktiva ungdomar
250 kr för familjemedlemskort

ÖIK:s bankgiro är 410-6274  och swish 123 576 5227

Välj om du vill ta del av föreningens verksamhet som aktiv utövare eller endast ansöka om medlemskap i föreningen. Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen.

Det enklaste sättet att bli medlem är att skicka ett mail med följande info:

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Vilken idrott (cykling, mattcurling, pingis, skidor, passiv)

    Skicka infon till lidrot@telia.com.

    Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

    Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.